Côr yr Ysgol


Pryd?

Dydd Llun 3.30 - 4.30

Ble?

Neuadd yr Ysgol

Pwy?

Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6

Athrawon? 

Mrs N.C. Davies, Mrs Rh. Roberts, Mrs C. Richardson

a Miss S Jones