LlywodraethwyrLlywodraethwyr 2015/16
 

Cyng.Cefin Campbell - Cadeirydd
Mr Hywel Davies - Is-Gadeirydd
Mrs R Hughes
Cyng. Rob Jones
Mr Euros Owen
Mr E Morgan
Mrs Fay Powell
Mr ian Rees
Mrs Alison Garrard
Mrs Sarah Tiddy
Mr Owain Gruffydd
Mrs C Small
Mr Tim Hayes
Mrs Elena Jones
Mrs Sian Lloyd
Mr Roy James - Prifathro
Mrs Pauline George - Clerc

 

Gwobr Eydd - Nod Ansawdd

Llawlyfr Llywodraethwyr Cymru