LlywodraethwyrLlywodraethwyr 2015/16
 

Mr Hywel Davies - Cadeirydd
Mr Owain Gruffydd - Is-Gadeirydd
Mr Aled Rees - Pennaeth
Cyng. Rob Jones
Mr Euros Owen
Mrs R Hughes
Mrs Fay Powell
Mr Ian Rees
Mrs E Llewellyn
Mrs Sarah Tiddy
Cyng. Colin Jenkins
Mrs C Small
Mr Tim Hayes
Mrs Elena Jones
Miss Sara Jones
Mrs M Williams
Mrs Pauline George - Clerc

 

Gwobr Eydd - Nod Ansawdd

Llawlyfr Llywodraethwyr Cymru