Cyngor Ysgol


Ein Cyngor Ysgol 2015/16.

Cyngor Ysgol

 Y poster buddugol, mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan y Cyngor Ysgol, yn amlinellu'r safonau y mae'r disgyblion yn eu disgwyl gan eu cyfoedion yn ystod amser cinio. Cliciwch yma

Diwrnod Siwmperi Nadolig